ДГ „ЧИПОЛИНО“  търси да назначи учител и помощник възпитател.

Допълнителна информация за изискванията за заемане и начинът на кандидатстване може да получите в Бюро по труда  гр. Свищов или на страницата на Агенция по заетостта