ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ БЕ ОРГАНИЗАТОР НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ“

Заключителен семинар за отчитане на дейностите по проект №2022-1-BG01-KA122-VET-000071287  „Заедно за по-високо качество в професионалното образование чрез европейски опит“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ се проведе Зала 1 в сградата на Община Свищов.

Приветствие към присъстващите отправи  д-р Анелия Димитрова-зам. кмет „УЕПО“ на Община Свищов, а сред официалните гости на събитието бяха доц. д-р Христо Сирашки – директор на ЦПО към СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов, г-жа Десислава Александрова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила, г-н Крум Стефанов-представител на работодателите.

В рамките на събитието бе направен обзор на проведените мобилности в гр. Римини, Италия и гр. Берлин, Германия и бяха представени накратко  заложените проектни цели, изпълнените дейности и  постигнатите резултати.

По време на инициативата ученици и учители получиха сертификати за участие в проведена мобилност по програма „Еразъм+“.

Проектът  №2022-1-BG01-KA122-VET-000071287  „Заедно за по-високо качество в професионалното образование чрез европейски опит“ се финансира с подкрепата на Европейската комисия чрез Център за развитие на човешките ресурси.

Презентационни материали от заключителния семинар

 

Галерия