ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ СПЕЧЕЛИ МАЩАБЕН ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ+
Медиа:

За пореден път екип от специалисти от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ разработи проект по програма „Еразъм+“. Одобрен е проектът „Заедно за по-високо качество в професионалното образование чрез европейски опит“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“. Гимназията следва традициите и иновациите в областта на професионалното образование чрез опознаване на опита в развити европейски страни. Това ще доведе до повишаване на качеството и ефективността в образователния процес и привлекателността му за младите хора. Проектът предвижда изпълнението на 3 мобилности. Две групи ученици и една група учители ще обогатят своите професионални компетентности в Германия и Италия. Отпуснатият бюджет е на стойност 48 826.00 евро. Целта на проекта е да се подобри качеството, ефективността и привлекателността на предлаганото у нас професионално образование и то да бъде привлекателно за младите хора.

Бъдещите спедитор-логистици ще трупат опит в Римини, Италия, където ще работят в офисите на утвърдени фирми в областта на спедицията и логистиката. Те ще усъвършенстват придобитите си начални професионални и езикови знания и умения по специалността, съобразени с европейски стандарти и норми за качество, приложими в реална работна среда.

Младите кадри от областта на компютърните науки от професия „Системен програмист“ ще проведат своята мобилност в Берлин, Германия. В една от най-развитите европейски страни ще се запознаят и работят с актуален системен и приложен софтуер, с архитектура и особености на различни видове локални мрежи, ще обслужват клиенти и ще се включат в предоставяне на потребителски услуги.

Всяка група ще включва седем ученици, които ще бъдат подбрани по определени критерии. Кандидатите за участие в мобилностите ще преминат предварителна подготовка, чрез която бързо и лесно да се адаптират в новата работна и културна среда.

Предвидени са придружаващи лица – по един учител по професионална подготовка или чужд език. Той ще осъществява мониторинг, ще следи за изпълнението на трудовите задачи и с наставниците в компаниите ще дават крайна оценка за всеки ползвател по проекта.

Групата учители ще бъде съставена от шест педагогически специалисти. Участието им в мобилността ще позволи адекватно да се отразят променящите се тенденции на европейския пазар на труда, включително в развитието на дигитализацията и технологиите, иновативно планиране и осъществяване на практическото обучение в ПДТГ и вътрешноучилищната квалификация на персонала.

Реализирането на предвидените дейности по проект „Заедно за по-високо качество в професионалното образование чрез европейски опит“ ще допринесе за професионално, езиково и културно усъвършенстване на учениците и педагогическите специалисти. Ще се даде възможност за по-добра бъдеща реализация на завършващите професионално образование, както на националния, така и на европейския пазар на труда. Проектът е разработен в съответствие с целите на програма Еразъм+ и Европейския план за развитие на училището; идентифицираните нужди и поставените цели ще допринесат за укрепване капацитета на училището, за по-ефективна организация на практическото обучение на учениците. Планираните дейности са релевантни на поставените цели и ще осигурят възможности за провеждане на по-привлекателно професионално образование и обучение, ще се осигури необходимата подкрепа на учителите за придобиване на професионални компетенции в международна среда за организация и провеждане на практическото обучение по специалности от IT сектора и икономиката.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook