Търсят се младежи за участие в пленарните сесии на Конгреса на местните и регионалните власти през 2021 г.

За поредна година Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа набира кандидатури на млади хора от 47-те държави членки, които да участват в работата на институцията. Инициативата „Подмладяване на политиката“ има за цел да създаде пространство за диалог между „младежките делегати“ и местните изборни представители, както и да даде възможност на младите хора да изразят своите виждания по темите, които Конгресът обсъжда. През 2021 г. избраните младежки делегати ще имат възможност да участват (онлайн или физически) в двете сесии на Конгреса в Страсбург – 23 – арт и 26 – 28 октомври. Между март и октомври те ще бъдат ангажирани и с разработването свой собствен проект на местно ниво, свързан с приоритетите на Конгреса или темите на сесиите. Кандидатите следва да отговарят на следните критерии:
отворени, ангажирани и мотивирани да развиват и работят за засилване на диалога между младите хора и изборните представители на местно/ регионално ниво;
на възраст между 18 и 30 години;
да притежават личен документ и да живеят в държавата, която ще представляват;
активни в младежките дейности на местно и регионално ниво;
в състояние да се ангажират изцяло с дейността, вкл. подготовката и изпълнението на проекти на местно ниво;
да проявяват интерес към активно участие в процесите на формулиране на политики на местно и регионално ниво, но да не бъдат изборни представители;
в състояние да разпространяват придобитата по време на сесиите информация при завръщането си в страната;
да притежават добри умения по публично говорене и писане;
да бъдат в състояние да работят в среда с мултикултурен екип;
да не са участвали в предходни издания на инициативата;
владеещи отлично английски език;
Кандидатите следва да попълнят
формуляр за участие в срок до 30
декември. Информация за участието и онлайн формуляра за регистрация са налични на следния линк:

http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2021.aspx

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите до 30 януари 2021 г.
Лице за контакт от Конгреса: Мs Dolores Ríos Turón, e-mail: congress.youth@coe.int

Източник:

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ