ТЪРЖЕСТВЕНИ ЦЕРЕМОНИИ за връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите, придобили ОКС „бакалавър“

ТЪРЖЕСТВЕНИ ЦЕРЕМОНИИ
за връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите, придобили ОКС „бакалавър“, след положен държавен изпит на 29, 30 юни и 01 юли 2020 г., 04 септември 2020 г. (втора специалност) и 21 и 22 януари 2021 г.
Уважаеми абсолвенти,
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов организира тържествени церемонии за връчване на дипломи за ОКС „бакалавър“, както следва:
• Факултет „Финанси“ – 03.06.2021 г.;
• Факултет „Производствен и търговски бизнес“ – 04.06.2021 г.;
• Факултет „Стопанска отчетност“ – 10.06.2021 г.;
• Факултет „Мениджмънт и маркетинг“ – 11.06.2021 г.

Продължава получаването на дипломите във Фронт офис „Обслужване на студенти“ всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа и в събота от 09:00 до 16:00 часа. Дипломите могат да бъдат получени и в деня на тържествената церемония.

За допълнителна информация следете сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.