Трима ученика от СПГ „Алеко Константинов“ участваха в олимпиада по техническо чертане
Медиа:
Николай Каишев , Никола Ликов и Кристиян Димитров представиха СПГ  „Алеко  Константинов“, под ръководство на инж . Зорница Минчева, в Националния кръг на XXXVI олимпиада по техническо чертане. Момчетата участваха във втора втора възрастова  група. В продължение на 5 астрономически часа изпълняваха, според регламента , две задачи. В първата условието  беше  по зададено аксонометрично  изображение на детайл и измервателни  инструменти да се изпълни скица, включваща проекция, размери и грапавост. Във втората задача по даден чертеж на детайл, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавост. Представителите ни в олимпиадата получиха грамоти от училището домакин, според регламента на XXXVI олимпиада по техническо чертане. Участието в националния кръг на олимпиадата се явява и като втора представителна изява на клуб по интереси „Зная и умея да чертая“.
Инж. Зорница Минчева