Центърът за личностно развитие при СУ „Димитър Благоев“ организира поредица от срещи „Академия за родители“

Центърът за личностно развитие при СУ „Димитър Благоев“, с психолог  Елка Петкова и логопед  Здравка Ганева, Ви кани на поредица от срещите „Академия за родители“.
Приобщаващото образование все по-бързо и успешно навлиза в училищата из цялата страна. Приобщаването означава насърчаване на участието на всички деца и възрастни. То означава също да подкрепим училището да отговори на различния опит на децата, на техните различни интереси, знания и умения. Не бива да забравяме, че приобщаването е процес, а не крайна точка. Необходимо е да се полагат ежедневни усилия, за да може то да се случи. Към създаването на приобщаваща образователна среда трябва да се подхожда критично и да се има предвид, че приобщаващото образование е качествено образование, а това предполага ежедневна и целенасочена работа, рефлексия и реоценка.  С тази цел центърът за личностно развитие организира програма до края на месец март.
Срещите ще се проведат под формата на игри, тренинги, симулации, изложби, спортен турнир и разбира се – много забава. Всички деца и родители са поканени! Нека заедно да съпреживеем доброто, радостта и приятелството! Заедно за по-доброто бъдеще на децата в училище! Заповядайте!
 

По информация на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов