Церемонията „144 години свободно творчество“- годишни награди“
Медиа:

На 25 юни 2021 г. се проведе концерт-церемонията „144 години свободно творчество“, на която бяха връчени Годишните награди за образование и култура на Община Свищов. В концерта взеха участие изпълнители и състави от Свищов.
Ето и наградените учители и културни дейци за 2021 година:

ДЕЯТЕЛ НА КУЛТУРАТА

1. ПАВЛИНА ВЕСЕЛИНОВА РУСЕВА – НЧ „Възраждане-1908“ с. Българско Сливово
_________________
ГРАМОТА ЗА АКТИВНА ДЕЙНОСТ

1. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ МИНКОВ – НЧ „Възраждане – 1908“ с. Б. Сливово
2. ВЕСЕЛИНА ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА – НЧ „Светлина 1911“ с. Морава – посмъртно
3. КАТЯ ПЕТРОВА ЯЛАМОВА – НЧ „Развитие – 1891“ с. Козловец
4. ПЕНКА МАРИНОВА МЛАДЕНОВА – НЧ „Заря-1898“ с. Хаджидимитрово
5. ПЕНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА – НЧ „Слънце 1925“ с. Алеково
6. СВЕТЛАНА КРУМОВА ИВАНОВА-ЛАМБЕВА – ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856“ Свищов
_________________
„МЛАД УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“

1. МАРИНЕЛА ЧАВДАРОВА АНТОНОВА – СУ „Димитър Благоев“
_________________
ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО В КАТЕГОРИЯ „МЛАД УЧИТЕЛ“

1. ЕЛИЦА ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА – СУ „Цветан Радославов“
2. ЦВЕТЕЛИН ТОДОРОВ БОРИСОВ – ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
3. ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВА – ДГ „Радост“
4. ЦВЕТЕЛИНА ЕМИЛОВА ДОНЧЕВА – ДГ „Слънчо“
5. ЛЮБОМИРА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА – ДГ „Васил Левски“
_________________
„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – ПРЕДУЧИЛИЩЕН ЕТАП

1. СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА – ДГ „Чиполино“
_________________
НАГРАДА „ЗА ЗАСЛУГИ“ – ПРЕДУЧИЛИЩЕН ЕТАП

1. ДИМИТРА ИВАНОВА ГУТЕВА – ДГ „Радост“
2. НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА – ДГ „Радост“
3. ЙОРДАНКА ЯНАКИЕВА МЕНДЕВА – ДГ „Зорница“ с. Ореш
4. МАРИЯНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА – ДГ „Чиполино“
_________________
ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРЕДУЧИЛИЩЕН ЕТАП

1. АСЯ ГЕОРГИЕВА ВАНЕВА – ДГ „Васил Левски“
2. ТАНЯ ПЕТРОВА ЛЮТОВА – СУ „Николай Катранов“
_________________
„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – НАЧАЛЕН ЕТАП

1. ЕЛКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА – СУ „Николай Катранов“
2. ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СЕКУЛОВА – СУ „Цветан Радославов“
_________________
НАГРАДА „ЗА ЗАСЛУГИ“ – НАЧАЛЕН ЕТАП

1. ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТИНА – ЖИВКОВА – СУ „Димитър Благоев“
_________________
„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

1. АНТОНИЯ КОНСТАНТИНОВА ДАМЯНОВА – СУ „Димитър Благоев“
_________________
НАГРАДА „ЗА ЗАСЛУГИ“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

1. ГАЛЯ ЧЕНКОВА РОШЕЛОВА – СУ „Николай Катранов“
_________________
„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

НЕ СЕ ПРИСЪЖДА
_________________
НАГРАДА „ЗА ЗАСЛУГИ“ – ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

1. ЙОРДАН ПЕТКОВ ДИМОВ – СУ „Николай Катранов“
2. ЛАТИНКА ИЛИЕВА БОНЕВА – СУ „Цветан Радославов“
_________________
„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. МИТКО НИКОЛАЕВ БЯЛКОВ – СПГ „Алеко Константинов“
2. МАРИЯНА АСЕНОВА ЛЮБЕНОВА – ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
_________________
„ДОСТОЕН ЗА СВИЩОВ“

1. ЕЛИЗАБЕТ ЛЮДМИЛОВА ВАСИЛЕВА – диригент на ПБХ „Янко Мустаков“.