Цветно настроение от учениците на СПГ „Алеко Константинов“
Медиа:

Учениците от СПГ „Алеко Константинов“ посрещат с цветно настроение най-светлите християнски празници с прекрасни рисунки.
Ръководител Николай Любенов.