„Творчески час за родители“ се проведе в Центъра за обществена подкрепа- гр. Свищов
Медиа:

Мотото, около което се обединиха всички бе: „Щастливите родители отглеждат щастливи деца!“

В Центъра за обществена подкрепа – гр. Свищов се проведе поредната полезна инциатива, насочена към родителите на деца от града.
Събитието „ТВОРЧЕСКИ ЧАС ЗА РОДИТЕЛИ” се проведе с любезното съдействие на дарители, а съпътстващите го дейности бяха ангажирани към подпомагане на присъстващите 13 родители към проява на по-висока грижа за собственото психично здраве и емоционална стабилност, в името на децата им. На срещата специалистите от Центъра подчертаха, че нестабилният, недоволен и недостатъчно отпочинал възрастен не е в състояние да отговори адекватно на детските нужди и очаквания, затова е изключително важно, най-вече с личния си пример, родителите да възпитават у децата отношение и отговорност към собствената личност и околен свят.
По време на творческия час, присъстващите бяха провокирани към свободно беседване и обмяна на идеи свързани с родителството. В спокойната атмосфера на Центъра за обществена подкрепа, потопени в разговори, музикално оформление и чаша вино, родителите снеха напрежението от делника посредством творчество. Мотото, около което се обединиха всички бе: „Щастливите родители отглеждат щастливи деца!“