УЧАСТИЕ НА ПДТГ ВЪВ ФОРУМ „ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ В STEM СРЕДА“

На 9 юни 2021 г., в ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново, се проведе форум „Иновативно обучение в STEM среда“. Събитието бе осъществено със съдействието на РУО–Велико Търново. Форумът даде възможност на над 50 учители и ученици да обменят знания и опит, свързани с изграждането на STEM центрове и да представят добри иновативни практики при обучението в STEM среда.

Във форума участваха: госпожа Габриела Шилкова – заместник областен управител на Област Велико Търново; госпожа Илияна Славова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката; инженер Розалия Личева – началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново; госпожа Пенка Игнатова – директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Велико Търново и директори на училища в област Велико Търново. Като част от програмата на форума бе предвидено и посещение на иновативни часове по Компютърна математика в VІІІ клас и Въведение в програмирането на С++ в ІХ клас.

ПДТГ „Димитър Хадживасилев – Свищов, бе представена на форума от г-ца Петя Гутева – учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – математика. На организираната кръгла маса тя представи своята добра иновативна практика – интердисциплинарно задание на тема: „Математика и туризъм“, което съчетава знанията на учениците по математика и уменията им, придобити по професионална подготовка.

По информация на: ПДТГ „Димитър Хадживасилев