УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

Във връзка със заключителлния етап на международен европейски проект по Erasmus+ „STEP (STEM to environmental problems)“, в периода 14-18.06.2021 г. учениците от ПДТГ „Д. Хадживасилев“: Айдън Кадиров, Преслав Маринов, Евгени Николов – IXа и Биляна Бисерова и Йоанна Митева – XIб вземат участие в дейностите по проекта, свързани с решаване на различни проблеми за замърсяването на р. Дунав. Обменът е организиран от партньора на училището Сдружение „Институт Перспективи“ и включва участници – ученици и учители от Румъния, както и онлайн такива от Полша, Турция и Латвия (координатори). Преди две години по същия проект двама ученици и един учител от Търговската гимназия посетиха гр. Познан, Р Полша. Поради пандемичната обстановка приключването на проекта бе отложено с две години и с посещението в гр. Свищов проектът ще бъде финализиран.