УЧЕНИЧКА ОТ СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ В  УЧАСТВА В УЧЕНИЧЕСКА   КОНФЕРЕНЦИЯ , ОРГАНИЗИРАНА ОТ ПИЦА  НА ТЕМА „ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ОКОЛНАТА СРЕДА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ“

На 22.11.2021 г. се проведе национална ученическа онлайн конференция, организирана от ПИЦА на тема ”Опазване на природните ресурси и околната среда на планетата Земя”. Сред гостите бяха г-жа Любов Костова – Директор на Британски съвет – България, г-н Ивайло Славов- Британски съвет – България, г-н Калин Мутавчиев – гл. експерт, дирекция “Наука” – МОН, д-р Владимир Божилов – катедра “Астрономия”, Физически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”.

В конференцията взеха участие ученици от 2 до 12 клас и представители на висшето образование. Дванадесетокласничката Соня Георгиева получи лична покана от г-н Асен Матеев за включване в онлайн форума и бе единственият представител от Великотърновска област, на който бе оказана тази привилегия. С нейната презентация на тема „Как да опазим природата, за да защитим животните?“ може да се запознаете по-долу, а ние пожелаваме на Соня Георгиева още много престижни форуми и високи оценки за нейните интереси и гражданска позиция!

Презентация на тема „Как да опазим природата, за да защитим животните?“

 

По информация на СУ „Цветан Радославов“