УЧЕНИЦИ ОТ ПДТГ „ ДИМИТЪР ХАДЖИ ВАСИЛЕВ“ ПРИСЪСТВАХА НА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВИЕТНАМ И БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДВУСТРАННА ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ“
Медиа:

 

По повод тържественото честване на 86-годишнината от основаването на Академията и 110 години от дарението на Димитър Ценов, в Стопанска Академия „Димитър Апостолов Ценов“ на 08.11.2022г. се проведе открита лекция на английски език на тема „Икономически отношения между Виетнам и България – възможности за двустранна търговия и инвестиции“. Лекцията беше изнесена от доктор по икономика Tong Thi Minh Phuong  от 11.00 ч. в аудитория № 1 на ректората. На нея присъстваха преподаватели, докторанти, студенти, учители и ученици, които бяха гости, които също се посветиха на патронния празник на академията. Ученици от осми и девети клас, които изучават специалности „икономическа информатика“, „икономика и мениджмънт“, „системно програмиране“ и „електронна търговия“ се поставиха на мястото на студенти, упражниха своите езикови умения и компетенции по време на лекцията и преговориха ключова лексика, свързана с изучаваните от тях предметни дейности и в училище. Такива думи са import (внос), export (износ), labour (работна сила), tariff (мито), GDP (БВП) и др.

Учениците обогатиха и познанията си относно политическите и търговските отношения между Република България и Виетнам, които през 2022г. също празнуват 72-годишнина от установяването на дипломатически отношения помежду си.

От ПДТГ „Д. Хадживасилев“ изказват благодарности на СА „Д.А.Ценов“ за поканата и за предоставената възможност да присъстват на това значимо за гражданите на община Свищов събитие.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“