УЧЕНИЦИ ОТ ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ С ПРИЗОВИ МЕСТА В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ
Медиа:

Александра Павлова – ученичка от VIIIa клас, и Борислав Петров – ученик от IXa клас, взеха участие в национален конкурс за есе на английски език, организиран от фондация „Солидарност в действие“. Темата на конкурса бе: „What matters to me and why?” (Какво е от значение за мен и защо?), в който се включиха младежи на територията на страната на възраст между 15 и 25г.
С призовото си класиране учениците на Търговската гимназия завоюваха голямата награда за най-оригинални есета, а именно да получат пълна стипендия за участие в летен езиков лагер Immersion Academy, осигурена от организаторите на състезанието. На този лагер учениците ще развият своите умения за лидерство и критично мислене, както и владеенето на английски език. Нашите талантливи ученици ще имат възможността да доразвият компетенциите си и да създадат нови приятелства в една хармонична обстановка.
Ръководителите по английски език на Александра и Борислав, г-жа Милена Георгиева и г-жа Моника Цветанова, както и целият екип на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се гордее, че има такива ученици и им пожелава да запазят своята мотивация за учене и ентусиазма си и да ни радват с още безброй успехи!

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“