УЧЕНИЦИ ОТ ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ СЕ ВКЛЮЧИХА В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ“
Медиа:

И тази година през март и април 2023 г. ще се проведе Националното състезание „Практични финанси“ като част от календара на МОН за провеждане на олимпиади и национални състезания. „Практични финанси“ е състезание по предприемачество с фокус върху управлението на личните финанси като неразделна част от компетентността „инициативност и предприемчивост“. Състезанието цели да мобилизира личния потенциал на участниците, насочвайки техните усилия върху усвояването на култура на поведение, начин на мислене и подходи за действие по отношение на класически и актуални проблеми на управлението на личните финанси, включително и чрез използване на новите технологии.
На 10 март 2023 г. се проведе първият кръг на състезанието, в който ПДТГ се включи с трима участници от първа състезателна група – Александра Павлова /ІХ-а клас/, Златомил Златев /VІІІ-а клас/ и Габриел Иванов /VІІІ-а клас/, както и с дванадесетокласниците Дарина Димитрова, Илина Тодорова, Йоана Игнатова и Димитър Игнатов – от втора състезателна група. В рамките на 50 минути учениците решаваха онлайн тест, съдържащ 25 въпроса от затворен тип, свързани с темите: Движение на парите в икономиката; Образование, кариера, доход; Житейски събития; Ролята на държавата; Бюджетиране; Спестявания; Дълг; Платежни услуги; Инвестиране; Пенсиониране; Управление на риска; Разумен потребител. Задачите включваха графики, таблици, казусни ситуации и изискваха вземането на решения, анализ и критична оценка на ситуации в областта на управлението на личните финанси.
След класиране на учениците, във II кръг на състезанието предстои екипно участие в присъствен формат. Предизвикателството ще бъде решаване на казус в областта на управлението на личните финанси чрез създаване на продукт или услуга, предназначени за справяне с конкретни житейски финансови ситуации и за вземане на финансови решения. Независимо от резултатите от първия етап, всички ние – учители и ученици, сме твърдо убедени, че придобихме безценен опит в областта на управлението на личните финанси. Пожелаваме успех на всички участници!

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“