Ученици от СУ „Николай Катранов“ работиха с комплект по роботика за практическа и експериментална дейност„Arduino за образование“
Медиа:

Ученици от VII, X и XI клас, под ръководството на г-жа Йорданка Илиева – старши учител по ИКТ, днес работиха с комплект по роботика за практическа и експериментална дейност„Arduino за образование“. Комплектът е закупен
от СУ „Николай Катранов“ по проект, финансиран от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда”. Основната цел на проекта е да се повиши интересът на учениците към четенето и да бъде провокирана самоинициативата им за индивидуално обучение в интересни за тях области.