УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ УЧАСТВАХА ТРЕНИНГ НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА. ПОСЛЕДИЦИ“
Медиа:

На 04.10.2023 г. в СУ „Цветан Радославов“, гр. Свищов, се проведе тренинг с ученици от 6 „а“ и 6 „б“ клас. Темата на събитието бе  „Превенция на употребата на психоактивни вещества. Последици“.

На учениците бе прожектиран филм, след който в дискусия представителите на Превантивен информационен център по наркомании – Велико Търново  разясниха факти за различните видове наркотични вещества. От тях най-голям интерес предизвика райският газ, за който бе подготвен  казус. Чрез работа в малки групи децата успяха да изведат негативните последици от използването му.

В края на срещата всеки ученик имаше възможността да изпробва симулационни очила за наркотици. С тях младежите усетиха неадекватното възприятие на цветове, форми и пространство.

Инициативата организирана с активното съдействие на педагогическия съветник на училището Марина Милинова.

 

Източник: СУ „Цветан Радославов