УЧЕНИЦИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ ЩЕ СЕ ХРАНЯТ С ГОТВЕНА ХРАНА

Една отдавнашна идея на Ученическия съвет вече е реалност! Тя възникна във връзка с инициативите на Търговската гимназия като участник в проекта „Училище за здраве“ и се отнася до осигуряването на възможност учениците да се хранят с готвена храна по време на голямото междучасие (в обедните часове).

Поръчките се събират в електронна платформа, част от сайта на Гимназията, поддържан технически от г-н Цветелин Борисов. Доставките се извършват в двора на училището от двама лицензирани доставчици – „Бързо и вкусно“ и „Каменното цвете“. Изборът на храни е голям и ще продължи да се увеличава.

Все повече ученици се възползват от услугата когато не са в период на учене в електронна среда, а Ученическият съвет се надява тази инициатива да повлияе на младите хора в избора на по-здравословно и пълноценно хранене.