Учениците от 3-ти „б“ клас на СУ „Д.Благоев“ представиха изложба на входа на училище, посветена на Деня на Земята
Медиа:

Този четвъртък – 22 април, отбелязваме 51-то издание на Денят на Земята – ежегодно събитие, което се провежда, за да демонстрира подкрепа за опазването на околната среда. От 1970 г., годината на откриване на годишния Ден на Земята, датата 22 април служи като ден за стартиране на редица значителни утвърдителни глобални събития.
Фокусът тази година ще бъде върху действията по климата, повторното залесяване или опазването на биологичното разнообразие. Конкретните активности включват намаляване на въздействието върху храните и околната среда (хранителен отпечатък), глобални почиствания, грамотност в областта на климата или научни кампании за гражданите.
По този повод учениците от 4-ти „в“ клас с учител ЦДО Милка Венкова, изработиха макет на планетата Земя от различни отпадъчни материали. Рисуваха и моделираха, за да направят кът посветен на Земята в коридора и на входа в училище. Уроците, които четвъртокласниците искат да предадат на по-малките ученици в корпуса са:
-събираме разделно различните видове отпадъци;
-заменяме по-голяма част от електрическата със слънчева енергия;
-пестим водата;
-използваме рециклирани ресурси;
-засаждаме дървета;
-грижим се за природата и всички около нас;
-използваме по-малко горива, замърсяващи въздуха;
Учениците от 3-ти „б“ клас с учител ЦДО Росица Петрова представиха изложба на входа на училище, посветена на Деня на Земята, подсещайки всички, които влизат, че нашите действия днес са нашето бъдеще утре!