Учениците от групата за ЦДО при VI „б“ клас на СУ „Николай Катранов“ започват работа по нов проект от платформата „eTwinning“
Медиа:

В духа на традициите на СУ „Николай Катранов“ в работата по европейски проекти, учениците от групата за ЦДО при VI „б“ клас с учител г-жа Маргарита Петрова, започват работа по нов проект от платформата „eTwinning“.
Проектът е с актуална тема – „Заедно за безопасен интернет”, а негов главен координатор е дългогодишен партньор на СУ „Николай Катранов“ – училище от гр. Чаковец в Хърватия.
В дейностите ще се включат ученици и учители от Литва, Испания, Турция, Португалия и Италия.
Проектните дейности са отворени и екипът кани всички катрановци, за които темата представлява интерес, да се присъединят.