Учениците от III „а“ клас от СУ „Николай Катранов“ гостуваха на Градска библиотека в Свищов
Медиа:

На 22 април 2021 година учениците от III „а“ клас от СУ „Николай Катранов“ гостуваха на Градска библиотека в Свищов. Заедно със своите учители – г-жа Красимира Атанасова, класен ръководител и г-жа Бисерка Бялкова, учител в ЦДО група, те имаха възможност да се докоснат до книжки от времето, когато техните баби и дядовци са били деца. Библиотечните служители показаха от фонда на Градска библиотека детски книжки, издадени преди повече от 55 години. За децата беше интересно да се докоснат и да почетат на глас от тях. Най-много се впечатлиха от илюстрираното издание на „Робинзон Крузо“ от далечната 1894г.
Посещението е част от дейностите по проект, който училището изпълнява по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда”.