Учениците от IX „б“ клас на СУ „Николай Катранов“ в Градска библиотека
Медиа:

Увлекателен разказ за живота в Свищов преди 100 и повече години, отразен в местния печат, имаха възможност да преживеят учениците от IX „б“ клас на СУ „Николай Катранов“ в Градска библиотека. Придружени от учителя си по български език и литература г-н Ангел Ангелов, учениците изслушаха интересната беседа на домакините от библиотеката и разгледаха старите вестници. Посещението е част от планираните проектни дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда”. През тази учебна година СУ „Николай Катранов“ реализира проект, чиято основна цел е да се повиши интересът на учениците към четенето и да бъде провокирана самоинициативата им за индивидуално обучение в интересни за тях области.