Учениците от първата дуална паралелка в Свищов вече работят в реална работна среда
Медиа:

На 19.09.2019 г. стартира практическото обучение в реална работна среда за учениците от XIв клас на СПГ „Алеко Константинов“, приети в дуална форма на обучение по професия „Монтьор на селскостопанска техника“.
Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира въз основа на партньорството между работодателите и професионалната гимназия.
Учебното време при дуалната система се разделя между обучение по теория в професионалната гимназия и работа във фирма. Този модел елиминира проблема с липсата на стаж, което пречи на младите хора да намерят работа по желаната професия веднага след завършване на училище. Фирмите спестяват разходи и време за обучаване на новоназначените служители, защото същите вече имат необходимите знания и умения.
През учебната 2017 – 2018 година, по предложение и със съдействието на Община Свищов, учениците бяха приети в IX клас по търсена от работодателите професия „Монтьор на селскостопанска техника“.
След две години обучение в училище учениците от XIв клас започнаха практическо обучение в реална работна среда при работодатели, с които училището сключи договор. Поели отговорността и предизвикателството да бъдат първите работодатели, участници в дуалното обучение са земеделските кооперации: ППОК „Изгрев-93“ – с. Царевец, „Сортови семена – Елит 2000“ ЕООД – с. Ореш, ППК „Искра“ и ППК „Възраждане“ – с. Морава, ЕТ „Росен Кирилов“ – с. Татари, ЗППК „Бъдеще 93“ – с. Овча могила, ППОКЧС „Земеделец 93“ – с. Козловец и „Петров Транс 2018“ – с. Петокладенци.
С учениците са сключени трудови договори и ще получават възнаграждение за своя труд. Те ще работят два дни в седмицата под зоркото ръководство на наставниците, определени във всяка земеделска кооперация. Връзката между работника, наставника и училището ще се осъществява от г-н Тони Вързалов – учител-методик.
Дуалното обучение е инвестиция в бъдещето, защото е ефективно средство за осигуряване на квалифицирани млади кадри, което от своя страна води до развитие на националната икономика и задържане на младите хора в страната.

 

Информацията е предоставена от инж. Веска Николова,
директор на СПГ „Ал. Константинов“