УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ ОТБЕЛЯЗАХА СВЕТОВНИЯ  ДЕН НА ЧИСЛОТО Π
Медиа:

Едно от най-загадъчните и магически числа в математиката, което може да бъде открито навсякъде в заобикалящия ни свят, е без съмнение числото Пи (π), известно още под името „Лудолфово число“ и „Архимедова константа“.

Учениците от клубовете „Фолклорна математика“ и „Астромагия“ по Общински проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020, отбелязаха Световния ден на числото π. Клуб „Фолклорна математика“ с ръководител инж. Елка Иванова, подготви табло с интересни факти от историята, свързани с тази забележителна константа ,табло със свои интерпретации на тема „Градът на числото Пи (π)“ и медальони за участниците в клуба и за всички учители.

Учениците от клуб „Астромагия“ с ръководител инж. Наталия Станкова подготвиха презентация и забавна викторина в платформата Scratch.

А как най-лесно да запомним числото до 10 знак?

Закръглено с точност до десетия знак, Пи може да се запомни чрез изречението, в което всяка дума има съответния брой букви:

“Как(3) е(1) леко(4) и(1) бързо(5) запомнено(9) Пи(2), всички(6) знаят(5), щом(3) желаят!(6)”

 

 

По информация на СУ „Цветан Радославов“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook