УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ СЕ СРЕЩНАХА С ДОЦ. Д-Р ЮЛИЯ НИКОЛОВА
Медиа:

На 27 октомври 2022 г. в къща музей на „Алеко Константинов“ се състоя вълнуваща среща – разговор с доц. д-р Юлия Николова на тема: “ Знаците, които ни остави Паисий.“

Все още в обятията на вълнуващото слово на лектора, ученици от Търговската гимназия потърсиха в дома на Алеко скъпите следи на незаличима памет. Сред виенското великолепие в гостната на Иваница Хаджиконстантинов проблесна пламъчето от една монашеска килия…, срещнаха се две епохи…, звъннаха в наздравица и повелите на минало и настояще, за да пробудят в утро умовете на най-младите – по дух и съвест. Защото празникът не е само тържество, а и отговорност.

Навечерието на 1.ноември даде знак за зазоряване!

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“