Учениците от VI-ти „в“ клас при СУ „Димитър Благоев” посетиха Читалищната библиотека в град Свищов по повод Националната библиотечна седмица
Медиа:

Учениците от VI-ти „в“ клас при СУ „Димитър Благоев” посетиха Читалищната библиотека в град Свищов по повод Националната библиотечна седмица и като част от инициативите по НП„ Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда”. Госпожа Веселина Спасова и госпожа Маргарита Колева изнесоха беседа на тема „165 години ПБНЧ „Еленка и Кирил Д.Аврамови-1856” и 70 години Детски отдел при Читалищната библиотека”. Те показаха на децата стари и ценни издания, които библиотеката притежава – оригинални книги и учебници от възрожденската епоха, фототипни издания, факсимилета.