УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII И X КЛАС  В ОБЩИНА СВИЩОВ СЕ ЯВЯВАТ ДНЕС НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  ПО МАТЕМАТИКА
Сутринта в МОН за седмокласниците  беше изтеглен Вариант 2. За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор, а три задачи изискват разширен свободен отговор. Оценката от националното външно оценяване в VII клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в VIII клас.
В 11:00 часа започна изпитът по математика за десетокласниците Тестът има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор. Изпитът е с продължителност 90 минути. С резултата в Х клас учениците продължават образованието си във втори гимназиален етап.
Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.
Общият списъчен брой на учениците от Община Свищов е 442, от които 219 седмокласници и 223 десетокласници, като в това число са 22 учениците със специални образователни потребности и такива, които са в индивидуална и самостоятелна форма на обучение. За полагане на изпит днес се явиха общо 420 ученици, от които 210 седмокласници и 210 десетокласници.
Всички ученици, и от 7 и от 10 клас, днес провеждат изпита в собствените си училища. Изпити се полагат в ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково, ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава, ОУ „Филип Сакелариевич“, СУ “Димитър Благоев“, СУ „Николай Катранов“, СУ „Цветан Радославов“, СПГ „Алеко Константинов“ и ПДТГ „Димитър Хадживасилев“.
Изпитния ден на територията на Общината протече нормално.