УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII И X КЛАС  В ОБЩИНА СВИЩОВ СЕ ЯВЯВАТ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват  „две в едно“ по български език и литература.

Сутринта в МОН за седмокласниците  в беше изтеглен Вариант 2. Тестът се състои от 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени и включват избор от четири възможности за отговор. В изпитния материал има 6 задачи с кратък свободен отговор и една с разширен свободен отговор.  Последната задача е преразказ  на неизучаван художествен текст. Оценката от изпита се използва за кандидатстване в гимназиите след 7 клас.

В 11 часа започна и изпитът по български език и литература за десетокласниците. Изпитния материал по БЕЛ в края на първия гимназиален етап  съдържа  общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а 6 – с кратък свободен отговор. Има една задача за редактиране и една с  разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът е с продължителност 90 минути,  а с резултата си десетокласниците могат да продължат във втори гимназиален етап.

 

Максималният брой точки, които могат да получат  седмокласниците и десетокласниците от изпитите е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.

Общият списъчен брой на учениците от Община Свищов е 442, от които 219 седмокласници  и 223 десетокласници, като в това число са 22 учениците със специални образователни потребности и такива, които са в индивидуална и самостоятелна форма на обучение. За полагане на изпит днес се явиха общо 420 ученици, от които 210 седмокласници и 210 десетокласници.

Всички ученици, и от 7 и от 10 клас, днес провеждат изпита в собствените си училища. Изпити се полагат в ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково, ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  с. Морава, ОУ „Филип Сакелариевич“,  СУ “Димитър Благоев“, СУ „Николай Катранов“,  СУ „Цветан Радославов“, СПГ „Алеко Константинов“ и ПДТГ „Димитър Хадживасилев“.

Изпитния ден на територията на Общината протече нормално.