УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII И X КЛАС  В ОБЩИНА СВИЩОВ СЕ ЯВЯВАТ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Медиа:

Днес се провежда изпит „две в едно“ по български език и литература. Десетокласниците се явяват на Национално външно оценяване за втора поредна година. Седмокласниците чрез този изпит влизат в гимназиите след 7-ми клас.

В 7.45 часа тази сутрин в Министерството на образованието беше изтеглен Вариант 1, по който да работят седмокласниците. Оценката от изпита им се използва за кандидатстване в гимназиите след 7 клас, а с резултата си десетокласниците могат да продължат във втори гимназиален етап. За учениците от 10 клас вариант не се тегли.

Общият списъчен брой на учениците от Община Свищов, които следваше да се явяват на изпит днес е 457, от които 238 седмокласници  и 219 десетокласници. За полагане на изпит се явиха общо 447 ученици, 2 са освободени, а 8 (4 седмокласници и 4 десетокласници) отсъстват по неясни причини.

За явилите се 213 десетокласници  изпитът започна в 9 часа. За час и половина те ще решават тест от 23 въпроса, последната задача е за създаване на текст.

Изпитът на явилите се 234 седмокласници започна  в 10 часа и ще продължи два часа и половина. Те ще решават тест от 25 въпроса и ще правят преразказ върху неизучавана творба.

Всички ученици, и от 7 и от 10 клас, днес провеждат изпита в собствените си училища. Изпити се полагат в ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково, ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  с. Морава, ОУ „Филип Сакелариевич“,  СУ“Димитър Благоев“, СУ „Николай Катранов“,  СУ „Цветан Радославов“, СПГ „Алеко Константинов“ и ПДТГ „Димитър Хадживасилев“. Към момента изпитния ден на територията на Общината протича нормално.

Максималният брой точки е 100 и не се преобразуват в оценки. Резултатите и от двата изпита ще са ясни до 28 юни.