УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII И X КЛАС  В ОБЩИНА СВИЩОВ СЕ ЯВЯВАТ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

В училищата на територията на община Свищов, днес се провежда Национално външно оценяване за учениците от VII И X клас. За първи път през тази година ще се проверят знанията на учениците от X клас, за тях изпитът започна в 8 часа, а за седмокласниците – в 9 часа. Общо 227 ученици от VII клас и 201 ученици от X клас се явяват днес на изпита по български език и литература. Един ученик не се е явил на изпита след седми клас в СУ„Николай Катранов“ и 4 ученици не са се явили на изпита след десети клас- 1 в СУ „Николай Катранов“ и 3 от СПГ „Алеко Константинов“. Ако в училищата има карантинирани ученици, за тях са подготвени отделни зали.
Изпитът в седми клас е в две части. В първата част в рамките на един час учениците решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест – с кратък свободен отговор и една – с разширен свободен отговор. През втората част в рамките на 90 минути седмокласниците пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.
Изпитът за десетокласниците продължава 90 минути. За това време те трябва да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Изпитът включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първи гимназиален етап.
Изпитните зали и сградите могат да се напускат след първите 60 минути от началото на изпита, в случай че ученикът е приключил окончателно и е предал изпитната си работа.
Националното външно оценяване по математика за учениците от VII И X клас ще се проведе в петък, 18 юни, от 8 и 9 часа.
На 17 юни ще бъде оценяването по чужд език, участието в което е по желание.
Десетокласниците, които ще се явят на изпит по чужд език, трябва да имат минимум 60% правилни отговори, за да покрият съответното ниво по Общата европейска езикова рамка.
Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.