УЧИТЕЛ ОТ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ ЩЕ УЧАСТВА В ОБУЧЕНИЕ В ЦЕРН
Медиа:
Щастливи сме, че г-жа Марияна Любенова – преподавател в Търговската гимназия, е сред класираните учители по природни науки, които ще преминат обучение от 2 до 8 октомври в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева, по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“.
Обучението в ЦЕРН включва лекции, работилници, демонстрации и социални събития. Учителите ще могат да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център и да задоволят своя интерес към новостите в науката и техниката.
Преминалите през курсовете могат да допринесат за обогатяване на училищната програма с най-новите достижения в областта на природните науки, инженерните разработки и информационни технологии, както и да подготвят бъдещото поколение физици, изследователи, инженери и учители. Програмата допринася за насърчаване на любознателността и креативността на учениците, мотивиране за по-задълбочено и интересно преподаване на физика в училище, надгражда преподаването с най-новите достижения в областта на природните науки.
Пожелаваме на г-жа Любенова успешна мобилност и много положителни емоции!
По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“