УЧИТЕЛИ ОТ ДГ „ЧИПОЛИНО“ УЧАСТВАХА В ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ERASMUS+
Медиа:

В периода от 14 до 18.11.2022 г. учителите от ДГ „Чиполино“ г-жа Бистра Тодорова и г-жа Светлана Радева, заедно с учители от ОУ „Иван Вазов“ град Русе, взеха участие в дейности по проект Erasmus+ „TOUTH EMPLOYABILITY THROUGH ARTS AND CRAFS“, проведени в Истанбул (Турция). Партньори в проекта са организации и училища от България, Полша, Франция, Румъния и Турция. Проектът има за цел: да обогати участниците с нови умения и опит; мултиплициране на добри практики и др. Координатор на проекта е Сдружение „Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора“, представлявана от Наталия Лукова.

Erasmus+ дава възможност за обогатяване професионалния и личния опит на учители, чрез посещение на образователни и социални институции,  участие творчески работилници и работа с хора в мултикултурна среда.

 

По информация на ДГ „Чиполино“