Учители от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила обмениха опит в Хърватия по програма „ЕРАЗЪМ +“
Медиа:

От 30 септември до 5 октомври 2019 година в Хърватия се проведе трета работна среща по секторна програма “ЕРАЗЪМ +” по международен проект „Повече мотивация, по-малко отпадане от училище“. На срещата, от българска страна присъстваха Десислава Александрова, директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Овча могила, Милена Георгиева – учител по английски език и координатор на проекта, Величка Йорданова – старши учител по математика и Пепа Борисова – старши начален учител.
В съответствие с предварително изготвената програма по проекта, дейностите в Хърватия бяха посветени на спорта и здравословния начин на живот.
Домакин на срещата беше училището в Мала Суботица.
Всички участници в проекта имаха възможността да опознаят местната култура и начина на обучение и живот в училищната общност.
Срещата беше много ползотворна и всички си тръгнаха от Хърватия с много идеи и добри впечатления.

 

По информация на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила