Удължава се срокът за кандидатстване по програма за ученици Youth Exchange and Study – YES 2021-2022

Удължава се срокът за кандидатстване по програма YES до 2 ноември 2020 год. Програмата предлага възможност за ученици в 9. и в 10. клас да живеят в американско семейство и да учат в американско училище в рамките на една академична година (2021-2022) напълно безплатно.

Програмата Youth Exchange and Study – YES е основана от Американския конгрес през октомври 2002 г. като отговор на събитията от 11 септември 2001 г. и за България се администрира от Американски съвет за международно образование – клон България.

Програмата YES продължава и през тази година. Финансирана е от Департамента на САЩ. В 18-тата си година програмата предлага възможност за ученици в 9. и в 10. клас да живеят в американско семейство и да учат в американско училище в рамките на една академична година (2021-2022) напълно безплатно. Кандидатстването също е безлатно.

От началото на програмата в България през 2009 г., успешно са я завършили 92 ученици.

Учениците, които могат да кандидатстват трябва да отговарят на следните изисквания

Да бъдат български граждани;
Да са родени между 1 януари 2004 г. и 15 юли 2006 г.;
Да имат добър или по-висок успех;
Да са изучавали английски език и демонстрират добро владеене;
Да отговарят на изискванията за издаване на американска виза;
Да могат да получат международен паспорт.
Кандидатстването се състои от два кръга. От няколко години първи кръг в България се провежда онлайн. Учениците, които искат да участват трябва да попълнят до 15 октомври 2020 г., апликацията на https://ais.americancouncils.org/yes. Учениците могат да изпратят само една апликация, като резултатите от първи кръг ще бъдат оповестени в края на октомври или началото на ноември.

Вторият (финален кръг) обикновено се провежда през месец декември и се състои от интервю на живо, писане на есе и попълване на по-голяма апликация, но поради ограниченията, които налага пандемията от Covid-19, тази година процесът може да бъде изцяло онлайн.

Програмата предоставя възможност и на участници с увреждания също да подадат своите кандидатури. За тях критериите за кандидастване са малко по-разширени като могат да участват ученици, записани в средената степен на образование през есента на 2020 г. и родени между 15 февруари 2003 г. и 15 юли 2006 г. За участниците с увреждане са предвидени адаптирани тестове, както и допълнителни семинари, свързани със специфичните им нужди в рамките на програмата.

Брошура (публ. 30.09.2020 г.)
YES-broshura_2021-22 (1)

Инструкции за кандидатстване (публ. 30.09.2020 г.)
YES-instrukcii_2021-22