Урок по безопасност на улицата в ДГ „Радост“
Медиа:

Днес децата от ДГ „Радост“ участваха в развлечение по БДП – „На улицата в безопасност“, съвместно с РПУ – Свищов. Децата обобщиха и обогатиха знанията си за разпознаване на пътни знаци и маркировка, безопасно пресичане, опасностите, когато играем навън, видовете превозни средства, къде и как се движат. Малки и големи в екип се забавляваха и изпробваха на практика различни ситуации на пътя.