Уроци в модерни STEM кабинети
Медиа:

МОН финансира обновяването на лаборатории по природни науки с близо милион и половина 32 профилирани гимназии и средни училища в страната ще обновят кабинетите си по природни науки.

Проектите на обща стойност 1 405 964 лв. са одобрени за финансиране по модул „Подобряване условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“ на Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Максималната сума за проект е 53 000 лева, но ще бъдат реализирани и предложения на по-ниска стойност. В рамките на подобренията ще се извършат ремонт, изграждане, реконструкция и обновяване на кабинети, включително и обзавеждането им с интерактивен дисплей, безжична научна лаборатория Labdisc, базиранa на STEM практически научни дейности. Ще бъдат закупени и специализирани лабораторни пособия по биология, физика и химия.
Това ще позволи реновираните кабинети и лаборатории да се използват и за общообразователната подготовка по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. Класираните училища разполагат и с екип от учители с опит при прилагане на учебни програми за профилирана подготовка по физика, химия и биология. Те реализират партньорства с висши училища и колежи при разработване на учебни програми за профилирано образование по съответните предмети. Други 85 училища ще получат финансиране за над 795 хил. лева по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Те ще обзаведат стаи за дейности по интереси и ще закупят съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците. 56 от класираните училищни проекти са за начален етап, а 29 – за гимназиален и прогимназиален. Максималната сума за проект е 10 000 лева.

Източник: в. „Аз-буки“