Министерството на образованието и науката препоръчва да се ограничат пътуванията на деца и ученици
Медиа:

Препоръчаните мерките имат задължителен характер и са във връзка с ежедневните информации за увеличаване броя на заразените с коронавирус

Чрез писма от 24 и 25 февруари до началниците на регионалните управления на образованието, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев препоръча на директорите на образователни институции в системата на предучилищното и училищно образование да бъдат ограничени пътуванията на ученици до Италия и местата, за които има информация за разпространение на коронавирус.
В писмата се казва, че препоръчаните мерките имат задължителен характер и са във връзка с ежедневните информации за увеличаване броя на заразените с вируса и с цел опазване живота и здравето на децата и учениците.
УВЕДОМЛЕНИЕ