Увеличен брой кандидат-студенти на първия конкурсен изпит регистрират в Свищовската академия

По-голям брой кандидат-студенти, в сравнение с миналата година, се явиха на първия конкурсен изпит от Кандидатстудентска кампания 2021 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, първият кандидатстудентски изпит за ОКС „бакалавър” се проведе в онлайн формат, с помощта на електронната платформа за дистанционно обучение на Академията https://dl.uni-svishtov.bg при спазване на всички изисквания и осъществяване на необходимия контрол.
За Кандидатстудентска кампания 2021 Стопанската академия организира ежемесечни изпитни сесии от февруари до септември включително. Изпитите са в електронен формат и кандидат-студентите могат да избират между тестове по Икономика, Икономическа география на България или чужд език (английски, немски или руски език) с по 60 въпроса, и Математика с 30 въпроса. Изпитните варианти се съставят автоматично от системата за генериране на тестове при стартиране на изпита и са индивидуални за всеки участник.
В дистанционния изпит, проведен на 27.02.2021 г., участваха кандидатстващи с тестове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и английски език. Средният успех, който постигнаха явилите се по четирите предмета е 4.37 и е по-висок, в сравнение с първия конкурсен изпит през миналата година. Получената най-висока оценка е Отличен 5.50, като най-високия резултат постигнаха трима души, кандидатствали с изпит по Икономическа география на България за редовно обучение в различни специалности – Антония Върбанова от Казанлък, Весела Беканова от Плевен и Светослав Иванов от София.
За учебната 2021-2022 година приемът на студенти в Свищовското висше училище за ОКС „бакалавър” е по 16 специалности на български език и две на английски език. Специалностите, по които обучението се провежда на български език са: Финанси; Застраховане и социално дело; Макроикономика; Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; Бизнес статистика и анализи; Маркетинг; Управление на проекти; Бизнес информатика; Международни икономически отношения; Индустриален бизнес и предприемачество; Аграрна икономика; Икономика на търговията; Икономика на туризма; Стопанско управление; Публична администрация. За избралите да се обучават на английски език, специалностите са: „Международен бизнес” и „Бизнес икономика”. Обучението в ОКС „бакалавър” се осъществява и в трите форми – редовна, задочна и дистанционна.
Освен с оценка от кандидатстудентски изпит в СА „Д. А. Ценов”, желаещите да станат свищовски студенти могат да участват в класирането и чрез: оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени след 2008 г.; с пренесена оценка от успешно положен в годината на кандидатстване изпит в друго висше училище; със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от Стопанската академия или с оценка от национални и международни олимпиади. За да участват в първо класиране кандидатстващите с конкурсен изпит в Стопанската академия трябва да положат съответния изпит най-късно на 3 юли, а избралите другите три опции трябва да подадат документи най-късно до 5 юли 2021 г.
Приемът на документи за кандидатстване продължава както в онлайн формат, така и на място в Свищовската академия. Следващият кандидатстудентски изпит ще се проведе на 27.03.2021, а документи за участие в него се приемат до 24 март, включително.
Актуална информация за приема на студенти през 2021 г. в различните степени, специалности и форми на обучение, се публикува на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов www.uni-svishtov.bg