В ДГ „Чиполино“ – гр. Свищов се проведе работна среща на педагози от област Велико Търново
Медиа:

На 04.04. 2019г. в детска градина „Чиполино“ се проведе работна среща на тема „Гражданско образование в предучилищна възраст“. С децата от втора група бе проведена комбинирана педагогическа ситуация по Околен свят и Изобразително изкуство на тема „Цветна пътечка“, изнесена от главен учител Бистра Тодорова. Задачите заложени в ситуацията бяха свързани с познанията на децата за растения, обследване на пролетни цветя и практическо затвърдяване на представите за слънце и дъжд.

Ситуацията бе реализирана с помощта на софтуерен продукт за интерактивна дъска, който създаде усещането за вълшебно и атрактивно пътешествие на малчуганите.

Включването на родители в педагогическото взаимодействие, създаде позитивна среда за децата, накара ги да се почувстват още по-обичани и по-сигурни, което повлия непосредствено върху ефективността на педагогическия процес.

Гости на събитието бяха г-жа Екатерина Миновска – старши експерт в РУО, директори на детски градини и учители от област Велико Търново.

 

 

По информация на ДГ „Чиполино“ – гр. Свищов