В ДГ „Васил Левски“ прилагат иновативна педагогическа практика „Утринна приказка“
Медиа:

В ДГ“Васил Левски“ – филиал на ул.“Плевенско шосе“ бе представена открита практика по прилагането на иновативната педагогическа практика “Утринна приказка“ в трета възрастова група като модел на трансформиращ преразказ и целеполагане към образователните задачи за деня. Практиката бе представена от г-жа Любомира Димитрова в присъствието на старши експерта по предучилищно образование към РУО – Велико Търново г-жа Екатерина Миновска.

ДГ“Васил Левски“ – филиал участва в проекта педагогическа практика “Утринна приказка“ за втора поредна година. В трета възрастова група това е практико-приложен модел за формиране на умения у децата за конструктивно слушане и разбиране на текст, а след това да го преразказват със свои думи. През първите два дни от седмицата те се запознават с една приказка. На третия ден учителката им дава модел на преразказ на приказката, след което децата с помощ от учителя преразказват приказката от името на неутрален наблюдател или от името на някой от героите в нея.

На конферирането с педагогическия екип на ДГ“Васил Левски“ г-жа Миновска изказа отличните си впечатления от наблюдаваната практика. Тя подчерта, че в национален план апробирането на педагогическата практика „Утринна приказка“ се осъществява само в няколко области в страната, една от които е област Велико Търново и поздрави педагогическия екип на детската градина за усърдието и професионализма, а така също и за амбицията в прилагането на тази практика. Срещата с г-жа Миновска допълнително мотивира учителите за необходимостта и ползата от прилагането на тази иновативна педагогическа практика, чиито автори са проф.д-р Даниела Тасевска и доц.д-р Емил Бузов.