В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ РАБОТИХА ПО ТЕМАТА ЗА ЕМОЦИИТЕ, КАТО СПОСОБ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
Медиа:

В рамките на два поредни дни 26-27 април се проведе групова работа с деца и родители по проект „Изкуството – универсален метод за развитие емоционалната интелигентност на децата бъдещи първокласници“ по Национална програма „Хубаво е в детската градина“, стартиран от екипа на ДГ „Васил Левски“ гр. Свищов.

Темата на груповата работа бе свързана с „Емоциите, като способ за решаване на конфликти“. Водещи бяха психологът Мария Петкова и социалният работник Мария Боянова при ЦОП – гр. Свищов.

Акцентът падна върху силата на добрите думи и положителният заряд, който носят. В този дух, всяко дете избра към кого от групата да насочи и изрази позитивното послание, написано върху листо, с което закичваше „Дървото на доброто“.

Работата продължи тематично, като всяка двойка от родител и дете имаха свободата да развихрят своето въображение върху пано, където с ентусиазъм сътвориха своята „Градина на добротата“. Единственото условие бе до всяко залепено цвете да се напише по една положителна дума.

В края на срещата „Дървото на доброто“ се разлисти с позитивни изрази, а „Градините на добротата“ засияха, както върху цветните пана, така и върху лицата на всички!

 

Източник: ДГ „Васил  Левски“