В навечерието на 24-ти май ученици от осмите класове на СУ „Д.Благоев“
Медиа:

В навечерието на 24-ти май ученици от осмите класове на СУ „Димитър Благоев“ посетиха Читалищната библиотека, където бяха топло посрещнати от г-жа Спасова и г-жа Колева. Осмокласниците бяха запознати с интересни факти, свързани със създаването на предосвобожденската литература и печат и с ключовата роля на града ни в просветния живот на страната от това време. След като изслушаха увлекателната беседа, учениците имаха възможността буквално да се докоснат до издания на повече от 170 години. Интерес предизвикаха развлекателните рубрики на вестниците от онова време, както и съдържанието на учебниците от XIX век.
Посещението на библиотеката към ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови- 1856“ e част от инициативите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда”.