В ОУ „Филип Сакелариевич“ също беше отбелязан деня на толерантността
Медиа:

Днес в ОУ „Филип Сакелариевич“ беше отбелязан международния ден на толерантността. Ученици от ученическия парламент изработиха табла с вълшебните думи – приятели, значки с послания във връзка с деня и заедно с родители от родителския екип закичиха съученици, учители и ранобудни граждани.

Източник:  ОУ „Филип Сакелариевич“