В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ СЕ ПРОВЕДЕ  ТРЕНИНГ-БЕСЕДА ЗА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Медиа:

По случай Седмицата на толерантността ученици от IX-Б клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, специалности „ Бизнес администрация“ и „Организация на туризма и свободното време“ се включиха в тренинг на тема: „Емоционална интелигентност“. На събитието присъстваха г-жа Лиляна Димитрова – директор на ПДТГ, г-жа Румяна Пенева – педагогически съветник и г-жа Аделина Замфирова – класен ръководител. Водещи на беседата бяха екип от Център за обществена подкрепа: г-жа Искра Гайдарова – директор на центъра и Мария Петкова – психолог. В хода на тренинг-беседата учениците имаха възможността да покажат и надградят своите умения по въпроси, свързани с темата за емоционалната интелигентност.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“