В ПРИКАЗНА АТМОСФЕРА СРЕД ПЪСТРОЦВЕТНИ И ФАНТАСТИЧНИ МЕБЕЛИ СЕ ВЪЗПИТАВАТ 22 ДЕЦА ОТ  ЯСЛЕНА ГРУПА КЪМ ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ИЗНЕСЕНА ГРУПА НА УЛ. ”ПЛЕВЕНСКО ШОСЕ” № 5
Медиа:

„Приоритетно насочваме финансови средства към ремонти на детски градини, тъй като децата възприемат не само думите и действията ни, но и заобикалящата ги среда в помещенията. Това, което виждат в пространството около тях  формира техните естетически качества, навици и развива уменията им. Считам, че изградената в яслата в ДГ „Васил Левски“ среда има характер и развива индивидуалност, като по този начин позволява на детето да изследва  света с въображението си, обградено от естествени, топли цветове и материали, жизнерадостна атмосфера и внимание.“ – сподели д-р Генчо Генчев, Кмет на Община Свищов по повод на изцяло  обновените помещения на яслената група към ДГ „Васил Левски“ – изнесена група на ул. ”Плевенско шосе”.

В обхвата на извършените ремонтни дейности попадат поставяне на нова подова настилка – ламинат, реновиране на стените и боядисването им в свежи цветове, доставка на ново обзавеждане и оборудване на помещенията с дидактични шкафове.

Инвестицията е за сметка на общинския бюджет и е част от политиката на Община Свищов за приоритетно насочване на инвестиции в общинска инфраструктура.