В реновираната сграда на читалище „Трудолюбие- Дунав 1907“ културният живот във Вардим се възражда
Медиа:

„Наше бяло читалище, дума свидна,
наш духовен баща и другар!
Наш будител си ти, в обичта ненадминат,
наша вечност си ти, наш заветен олтар!….“

113 години Народно читалище „Трудолюбие – Дунав“ с. Вардим е пазител на българщината и школа за родолюбие, средище, в което цари културата, писмеността, духовността, място което обединява хората и любовта към традициите на предците ни.
Фактът, че десетилетия читалищата са издържали повратностите на времето, създавани са в условия на лишения и са функционирали независимо при какви обществено-политически строеве показва, че те са авторитетни и стабилни институции и са необходими на обществото.
В много населени места може да няма училище или църква, но навсякъде има читалище и неговата сграда е издигната в центъра, на най-видно място. Така е и във Вардим.
Селото, разположено на южния ръкав на река Дунав, село с богати традиции и разнообразен културен живот бе предпоставка общинската администрация Свищов да го включи в реализирането на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Проектното предложение предвиждаше дейности за подобряване на съществуващата материална база, обслужваща културната дейност в три от населените места на община Свищов – Царевец, Вардим и Ореш, посредством повишаване на енергийната ефективност на сградите, създаване на по – добри битови условия за работа и осигуряване на достъп до нея за хората в неравностойно положение.
Със средства в размер на близо 1 146 000,00 лева и почти 7 месеца неуморен труд усилията на общинската администрация в лицето на кмета г-н Генчо Генчев, кметство Вардим, НЧ „Трудолюбие Дунав“ и фирмата изпълнител се увенчаха с успех и сградата придоби уникален вид.
В обновената сграда със изцяло реновирана фасада и подменена дограма, топлинно изолирани стени и покрив, възстановен вътрешен английски двор, подменена електрическата инсталация, монтирана нова отоплителна и вентилационна инсталация, изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение вече работят и функционират 16 – те клуба, групи и кръжоци, в които участват постоянно около 171 самодейци към читалището, а именно: Женска вокална група „Орехова вейка“; Женска група за автентичен фолклор „Мермер; Група за стари градски песни „Зефир; Група за руски песни; Детска група за народни песни „Синец“; Танцова формация „Шарения“; Женски танцов състав „Ритъм“; Камерен танцов състав „Вардимче“; Клуб за народни хора; Детски танцов състав „Шаренийчета“; Мъжка младежка група за автентичен фолклор; Група за изворен фолклор „Колажданци“, в която сега са включени 12 младежи, наследници на основателите на групата, както и група за изворен фолклор „Лазарки“. Всички те ежедневно провеждат репетиции в читалището, участват в редица фестивали и конкурси и труда им е възнаграден, като печелят призови места и награди.
В изцяло освежено помещение ще се разположи и учредената през 2012 година с помощта на родолюбиви жители на село Вардим към читалището етнографска сбирка, включваща предмети от бита и поминъка на населението и народни носии. Почти всички експонати са събрани от ученици, родители и жители на селото. Тенденцията е сбирката да се обогатява и прерасне в музейна експозиция.
Изпълнените дейности и реновираната сграда и помещения на читалището ще допринесат и подпомогнат за съхраняване на местните традиции и обичаи и запазване на националното и местното културно наследство.
Но за ролята на читалището за жителите на село Вардим г-жа Сенка Добрева – Кмет на Кметство Вардим сподели: „През годините читалището е оставило силен отпечатък върху културното развитие на селото, върху съхранението на традициите и предаването им за всяко следващо поколение. Затова изразявам своята искрена благодарност към ръководството на Община Свищов в лицето на г-н Генчо Генчев и екипа, реализирал проекта, които положиха изключителни усилия за неговата подготовка, одобрение и изпълнение. Читалището – това е мястото, където пазим и тачим традициите, място, което „тачи“ и „съхранява“ фолклорното наследство, етнографията и краезнанието на територията на селото.
Нашата цел е да превърнем тази сграда в център, пълен с разнообразни дейности, в които жителите на Вардим и съседните населени места да се включват в клубовете и съставите, функциониращи към читалището и активно участващи в културния и социален живот на общината. Те са в основата на концертите по случай всякакви празници и имат много успешни изяви на фестивали в страната и чужбина. Желаем да привлечем все повече млади хора, защото за нас – културните дейци и за мен като председател на читалището смятам, че то е „огнище“, което дава топлина, а „въглените“ в това огнище са живите традиции.
За всички нас читалището е бъдеще, традиции, култура, неговата дейност е насочена към съхраняване, обогатяване и разпространяване на богатото фолклорно и културно наследство. Затова сме изключително благодарни на общинската администрация за реализирането на това проектно предложение, с което ще можем да съхраняваме и предаваме на нашите деца и внуци традициите, танците и фолклорното богатство на нашия роден край.“
За новите придобивки разказва и г-жа Росица Василева – секретар на читалището: „Реализирането на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ превърна нашето читалище в уникална сграда, с нов облик, изцяло ремонтиран покрив, подменена дограма, изградена отоплителна инсталация. Залите и салона е неузнаваем – тук нашите самодейци ще могат да покажат всичко, на което са способни. Те ще репетират на топло и уютно място. Основния проблем на сградата бяха течовете, но с направената изолация на покривната конструкция това вече не е така. Поставената изолация на сградата ще компенсира жегите през летния период и студа през зимата. Децата, посещаващи читалнята останаха изключително очаровани от новия вид на библиотеката – там вече е уютно и топло и те ще могат да прекарват повече време тук. Бих искала да споделя също така, че ако не беше помощта на Община Свищов и желанието на общинската администрация да включи читалище Вардим в този проект, ние с наши средства никога не бихме могли да реализираме такава мащабна инициатива. Благодарни сме за което и вярвам, че ще оправдаем гласуваното доверие и ще продължим да разширяваме дейностите към НЧ „Трудолюбие – Дунав“ с. Вардим.“
В заключение със задоволство и гордост можем да отбележим, че доброто сътрудничество между централната и местната власт в лицето на кмета на общината г-н Генчо Генчев допринася за превръщане на читалищата в община Свищов в съвременни центрове, предлагащи удовлетворяване на всички потребности и интереси, свързани с духовното и културното израстване на населението в населените места, защото те са създадени от и за местната общност. Това ги прави уникални, защото читалището черпи силата си от връзката с общността и не е случайно, че успешните читалища са тези, чиито врати са винаги отворени – като вратите на НЧ „Трудолюбие – Дунав 1907“ с. Вардим.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА