В СПГ „Алеко Константинов“ се проведе среща между родители на ученици от осми клас и представители на местния бизнес
Медиа:

На 6 октомври 2020 в СПГ „Алеко Константинов“ се проведе среща между родители на ученици от осми клас и представители на местния бизнес, с които гимназията има сключени договори за провеждане на ученическа производствена практика – г-н Паришко Паришков – управител на ЕТ „Паришко Паришков“ и г-н Стефан Събков – управител и собственик на ресторант „Каменното цвете“.
Събитието е част от дейностите по проект „Заедно в шарен свят“, който СПГ „Алеко Константинов“ изпълнява през тази учебна година. Посредством поредица от срещи между работодатели, родители и ученици се стремим да популяризираме професионалното образование, ползите от него и перспективите за бъдеща професионална реализация на завършилите. Целта е да мотивираме родителите да са активни участници в училищния живот и партньори на педагозите при стимулирането на децата редовно да посещават учебни занятия.
Г-н Паришко Паришков приветства родителите на учениците, обучаващи се по професия „Електромонтьор“ за направения от тях избор. Сподели, че на пазара на труда е все по-трудно да се намерят добри специалисти в сферата на електрообзавеждането и че се надява техните деца да изучат успешно тънкостите на професията и успешно да се реализират. Според него тясното сътрудничество между гимназията и бизнеса допринася за качеството на професионалното образование, което получават нашите възпитаници.
Г-н Стефан Събков подкрепи думите на г-н Паришков с примери от своя опит с наши стажанти в неговия ресторант. Родителите на най-малките ни готвачи се запознаха с това какви предмети ще изучават техните деца, кога ще започнат практика на реални работни места и с предизвикателствата на набиращата все по-голяма популярност професия – готвач.
Срещата беше ползотворна за всички участници в нея.