В СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
Медиа:

В СПГ „Алеко Константинов” се проведе заключителен семинар, на който ученици и педагози представиха осъществените дейности по проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”.

Гости на събитието бяха доц. д-р Христо Сирашки – Директор на Център за професионално обучение към СА „Димитър А. Ценов”, г-жа Сашка Георгиева – инспектор – Център професионално обучение към СА „Димитър А. Ценов”, г-жа Таня Ликова – главен експерт към отдел „Култура” – Община Свищов, г-жа Искра Гайдарова – Директор на Център за обществена подкрепа – Свищов, родители, служители и ученици.

На събитието инж. Веска Николова – Директор на СПГ „Алеко Константинов” поздрави участниците в проекта за техните постижения и за придобитите знания и умения по време на проведените мобилности в Берлин (Германия) – за професия „Техник на компютърни системи”, Римини (Италия) – за професия „Ресторантьор” и Малага (Испания) – за педагози. Тя използва възможността да запознае присъстващите с предстоящите дейности по Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063872 „Eвропейски опит за професионално образование и обучение”, който гимназията ще изпълнява през учебната 2022/23 година.

От училището изказаха благодарности към всички уважили събитието им, а на доц. д-р Христо Сирашки за приветствието, с което поздрави инж. Веска Николова за възможността, която предоставя на възпитаниците на гимназията да провеждат производствената си практика в чужбина и на педагозите да черпят от европейския опит в сферата на образованието.

В края на събитието всички имаха възможността да се насладят на кулинарните умения на ресторантьорите от СПГ в сферата на италианската кухня, които са придобили по време на практиката си в Римини, Италия!

 

 

По информация на г-жа Галя Недялкова,  училищен психолог в СПГ „Алеко Константинов“