В СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов се проведе обучение по метода „Светофар“
Медиа:

На 24 януари 2019 г. в актовата зала на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов се проведе обучение по метода „Светофар“ на фондация „Деца на България“. То премина на два етапа – от 12:30 ч. за учители начален етап и педагози от детските градини, и от 14 ч. за учители гимназиален и прогимназиален етап. Над 100 педагози от детските градини в община Свищов и СУ „Димитър Благоев“ преминаха обучението за справяне с агресията, превенция, позитивна нагласа и взаимопомощ между учители, деца и родители. Методът е основан на сериозен и изпитан ноу-хау, сведен до елементарната идея за Червено-Жълто-Зелено. Подходът включва идеите за интегрална интелигентност – социална, етична, емоционална и телесна. Ясен Николов е основател на фондация “Деца на България” и автор на метода и помагалата “Светофар”. Методът е подходящ за деца от всички възрасти, учители, родители и психолози. Те могат да прилагат тази лесна идея у дома, в занимални, училища и детски градини. Директно 1222 директори, учители, психолози в България са обучени от Ясен Николов и екипите на Фондацията. Учителите ще получат пълния комплект от над 25 помагала, аудио и видео обучения, диаграми и работни листа, и директно ще могат да ги тестват, и прилагат.

След края на обучението екипът на фондацията подари на училищната библиотека една от книгите, които издават – Джон Максуел – „Живот в целеустременост“.

СУ „Димитър Благоев“ благодари на фондация „Деца на България“ за прекрасното обучение, както и на педагозите, които проявиха интерес към него!

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов